Sympatyk ostatnio otwartego biznesu – biuro wirtualne.

Fluktuacje na rynku nieruchomości komercyjnych są naturalnym skutkiem ewoluującej szybko realności wokół biznesu. Z tej przyczyny tworzą się nieustannie innowacyjne alternatywy najmu, jak choćby wirtualne biuro, stanowiące węższy czy szerszy pakiet z usługami powiązanych z ulokowaniem siedziby przedsiębiorstwa. Biuro wirtualne w najskromniejszej opcji polega na udostępnieniu danych adresowych, to znaczy miejscowość, ulica jak i numer lokalu, koniecznych przy rejestracji przedsiębiorstwa oraz możnością posługiwania się tym adresem w obrocie gospodarczym i jurydycznym. Biura wirtualne z reguły są zakładane pod tzw. dobrym adresem. Najemca czerpie biuro wirtualne kraków w tym względzie korzyści, sprowadzające się do tego, iż nie potrzebując lokalu do pełnienia własnej aktywności biznesowej, dysponuje siedzibą przedsiębiorstwa przy dość małych opłatach. Zwykle także oprócz podstawowych danych dołączane są paczki usługowe, jak chociażby użytkowanie recepcji, skrzynki pocztowej tudzież oddzielnego numeru telefonu, możność przekazywania korespondencji przez biuro. Istnieją też zdecydowanie bogatsze pakiety usługowe, przykładowo odbieranie telefonów od kontrahentów, odpowiadanie na maile jak i tradycyjne listy, czasami pisanie pism. Prowadzący wirtualne biuro nie oferują biura jako takiego, tylko umożliwiają wykorzystywanie sali konferencyjnej lub innych pomieszczeń, czy też biurka z komputerem, lecz nieodzownym warunkiem umowy to nie jest.