Najnowsza technika w obróbce metali.

Zespawanie techniką laserową okazuje się niezmiernie popularne na rynku obróbki metali w związku z różnorodnością zastosowań, szybkością i niskim zużyciem energii. Stanowi o tym mnóstwo czynników działania no i właściwości lasera spawanie laserowe. Ze względu na możliwość precyzyjnego kierowania strumieniem energii w punkt wykonalne staje się obrabianie elementów posiadających dość drobną budowę. Zachowanie z dopuszczalną tolerancją geometrii łączonego przedmiotu jest pewne dlatego że odkształcenie zgrzewanego elementu jest nieznaczne, prawie że niedostrzegalne. Występuje zaledwie mała zmiana geometrii dzięki wąskiemu zasięgowi działania energii cieplnej co skutkuje zespalaniem bez przetopień z zachowaniem geometrii wyrobu przyległego do obszaru zespalania. Szczególna jest także nieusterkowość procesu jak i imponujące skutki spawania dzięki spawom pozbawionym jam skurczowych ewentualnie wad połączenia. Strumień energii z lasera usuwa początkowe podgrzewanie, także dla detali narażonych na powstawanie rozwarstwień a także dopuszcza modyfikowanie własności spoiny. Adekwatny dobór warunków pracy wiązki laserowej no i dodatków spawalniczych wyznacza własności mechaniczne spoiwa jak dla przykładu kruchość, odporność przy wydłużeniu albo skręcaniu. Bardzo wartościowa dla tego procesu stała się dynamiczna nawigacja przesunięć głowicy laserowej w trzech osiach oraz wspomaganie manualnego zgrzewania przy pomocy wieloaspektowych funkcji automatyki.