Sprzedawanie i kupowanie

Wielu przedsiębiorców zastanawia się jak realizuje się ogromne tematy, jak np. budowa całej infrastruktury przemysłowej czy transportowej, przejęcie potężnego przedsiębiorstwa przez inne, budowa dla armatorów, czy obiektów wojskowych. Nikogo nie stać na takie pieniądze, a i pozyskanie tak ogromnego kredytu w bankach jest nierealne, ze względu na wymagane zabezpieczenia i posiadanie potężnej zdolności kredytowej. Na rynku istnieje taka struktura, którą zakłada się w celu realizacji operacji finansowych w skali nieosiągalnej dla pojedynczych podmiotów gospodarczych. Jest to Konsorcjum – organizacja gospodarcza utworzona przez kilka podmiotów. Bardzo często występuje w nim bank! Konsorcjum jest tworzone dla realizacji określonego celu i najczęściej tylko spółki na sprzedaż na określony czas. Realizacja zamierzonego celu – powodu dla którego konsorcjum zostało zawiązane – najczęściej skutkuje rozwiązaniem tej organizacji. Podmioty gospodarcze uczestniczące w konsorcjum nadal prowadzą własną statutową działalność i zachowują pełną odrębność w sprawach nie związanych z celami konsorcjum. Prowadzą własną księgowość, rozliczają się samodzielnie ze zobowiązań podatkowych. Ponoszą też odpowiedzialność za zaciągnięte zobowiązania. Natomiast za zobowiązania konsorcjum odpowiadają wszyscy członkowie solidarnie. Organizacja nie posiada odrębnych regulacji prawnych ani w kodeksie cywilnym, ani w kodeksie spółek handlowych. Podobnie jest z prawem podatkowym. Mimo, że nie ma jednoznacznego unormowania prawnego – konsorcjum jest dopuszczalne jako dobrowolna forma zrzeszania się, dla wspólnego osiągnięcia określonych celów gospodarczych. Na międzynarodowych rynkach o potwornej konkurencyjności, konsorcja są powszechną formą organizowania się spółek handlowych, przedsiębiorstw i banków.